Algemene voorwaarden en regels deelname Roots Market

November 2019, Limmen

 • Als deelnemer past u met uw product of dienst binnen ons concept en onze visie. Dit betekend dat uw producten of diensten binnen één of meerdere van de volgende omschrijving vallen; biologisch, ecologisch, duurzaam, bewust, natuurlijk, fairtrade en/of handgemaakt. Wij behouden ons het recht voor bedrijven te weigeren die niet binnen ons concept passen.
 • Wij bieden geen exclusiviteit en branchebescherming.
 • Wij garanderen geen bezoekersaantallen of omzet.
 • Bij het gebruik maken van stroom bent u zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een geschikte haspel, verlengsnoer en stekkers. Er moet rekening gehouden worden met een afstand van 50 meter. In het inschrijfformulier geeft u aan hoeveel vermogen u nodig heeft. Hier mag niet overheen gegaan worden zonder overleg voorafgaand aan de markt.
 • De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval er etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • U neemt zelf uw afval mee na afloop van de markt. Wij willen met onze markt bezoekers kennis laten maken met bijzondere producten die wereld een beetje mooier maken. Het is dan natuurlijk niet de bedoeling de locatie vies achter te laten!
 • De data voor de markten zijn in sommige gevallen onder voorwaarde van het verkrijgen van de vergunning of toestemming locatie eigenaar.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de evenementen op eigen risico. Tijdens de markt en op- en afbouwtijden bent u als standhouder verantwoordelijk voor de marktkraam.
 • Deelnamekosten worden enkele weken voorafgaand aan de markt gefactureerd en moeten in elk geval 2 weken voorafgaan aan de markt voldaan zijn. Wanneer dit niet gebeurt houden wij ons het recht voor de deelnameplek te vergeven.
 • Er kan niet contant betaald worden op de marktdag zelf.
 • Deelnemers dienen minimaal een half uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn, daarna houden wij ons het recht voor de standplaats anders te gebruiken. Hiervoor wordt geen restitutie van deelnamekosten gegeven.
 • U ontvangt in de week voorafgaand aan de markt een email met standhouders informatie waarin de praktische zaken staan.

Gebruik van bak- en braadapparatuur

November 2019, Limmen

Voor gebruik van bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften:

 • de apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste 2 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten;
 • de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke;
 • de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal;
 • de apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder;
 • er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.
 • er is een CO2-blusser aanwezig: met een inhoud van minimaal zes kilo, die is voorzien van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd, waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.
 • Bij gebruik van vloeibaar gas geldt het volgende voorschrift: gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.
 • Bij op diesel gestookte motoren of verwarming worden beschermende maatregelen genomen.

Annulering

 • Annulering kan per email en via het eigen account. De annulering is pas definitief na ontvangst van bevestiging via mail.
 • Annuleren door de deelnemer is kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. Er wordt in dat geval een doorplaatsing aangeboden naar een andere Roots Market in overleg.
 • Er wordt geen geld retour gegeven.
 • Bij annulering door de deelnemer later dan veertien dagen voor aanvang van het evenement wordt het gehele factuurbedrag in rekening gebracht, hierop maken wij geen uitzonderingen.
 • Niet verschijnen op het evenement en/of het niet tijdig voldoen van de factuur ontslaat niet van de betalingsverplichting.
 • In gebreken blijven van tijdige betaling of niet verschijnen op geboekte evenement zonder vooraf bericht kan leiden tot uitsluiting van toekomstige deelname.
 • Indien het evenement onverwacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het deelname geld niet mogelijk.
 • Indien het evenement wordt afgelast wegens gevaarlijke weersomstandigheden of andere redenen van overmacht ontvangt de deelnemer geen restitutie op deelnamekosten.
 • Hitte, regen, vorst en sneeuw zijn geen is geen reden tot afgelasten van het evenement, dit wordt pas overwogen bij gevaarlijke weersomstandigheden op locatie.
 • Het staat de organisatie vrij naar een alternatieve soortgelijke locatie uit te wijken indien nodig.
 • Wij behouden ons het recht voor de markten af te lassen in geval van slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken, zonder opgaaf van redenen.